Nieuw Archief voor Wiskunde
Home Alle nummers Abonnement Advertenties Links

Maart 2009

Juni 2009

September 2009

December 2009

Alle nummers

September 2009

147 Redactioneel Wil Schilders
148 Agenda
150 Nieuws
156 Het leven van een wiskundige Robert Tijdeman
163 SWI 2008: Patroonherkenning in pulsen van vurende hersencellen Bennie Mols
165 TIMSS 2007 – Feiten en meningen Jan van de Craats
168 De derde wet
170 Grothendieck: de nieuwe algebraïsche meetkunde Frans Oort
176 Vallende polymeerdraden vormen Lissajouspatronen Annemarie Aarts, Vivi Andasari, Stef van Eijndhoven
180 Begeisterung für Mathematik Rainer Kaenders
189 SWI 2008: Hoogwaardige aluminiumlegeringen Bennie Mols
191 Arabische astrologie en West-Europese wiskunde Jan Hogendijk
197 Wiskundig onderzoek per computer? Gunther Cornelissen et al.
201 In de verdediging Geertje Hek
203 Het is niet alles goud wat er snijdt Albert van der Schoot
208 Dr. Pangloss neemt de maat Eduard Looijenga
210 Boekbesprekingen
214 Problemen