Nieuw Archief voor Wiskunde
Home Alle nummers Abonnement Advertenties Links

Advertenties

Tarieven 2023

Aanleveren

Advertenties

Het Nieuw Archief voor Wiskunde is het kwartaaltijdschrift dat het Koninklijk Wiskundig Genootschap voor zijn leden uitgeeft. Het is een informatief vakblad voor een breed publiek, dat zich richt op actualiteit in onderwijs en onderzoek, in bedrijfsleven en industrie en in het wetenschapsbeleid. Het bevat nieuws, oraties, overzichtsartikelen, polemieken, onderwijsanalyses, een problemenrubriek, boekbesprekingen en veel meer.

Naast leden van het Koninklijk Wiskundig Genootschap zijn ook buitenlandse vakverenigingen, instituten en bibliotheken op het Nieuw Archief voor Wiskunde geabonneerd. Het Nieuw Archief voor Wiskunde wordt gelezen door een brede groep van wiskundigen: academici, wiskundigen in de industrie en het bedrijfsleven en leraren in het middelbaar onderwijs, hbo en wo.

Contactpersoon

Fred Drissen
E-mail:
Tel: 020-5924288