Nieuw Archief voor Wiskunde
Home Alle nummers Abonnement Advertenties Links

laatste nummer

contact

informatie voor auteurs

Koninklijk Wiskundig Genootschap

sponsors

kennismaking

problemen

Een selectie uit de artikelen van het septembernummer:

  • NETWORKS van Johan van Leeuwaarden en Michel Mandjes
    NETWORKS is een tien jaar lopend (2014–2023) Zwaartekrachtproject waarin, met de steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, fundamenteel onderzoek gedaan wordt naar de eigenschappen van netwerken. Het project zal bruggen slaan tussen wiskunde en informatica, theorie en praktijk, en wetenschap en maatschappij. En bovenal zal NETWORKS veel jonge talenten opleiden die deze bruggen gaan bewandelen. Johan van Leeuwaarden en Michel Mandjes zijn lid van het projectteam.
  • Hoe zijn ze verwant? van Leo van Iersel
    Hoe kunnen we reconstrueren hoe hedendaagse organismen zijn ontstaan uit verre voorouders door verschillende evolutionaire processen? Dit is het doel van onderzoek op het gebied van fylogenetische netwerken: grafen die evolutionaire verwantschappen beschrijven. Leo van Iersel ontving in 2011 een Veni-beurs van NWO voor onderzoek op dit gebied. Eind 2014 is hij begonnen als tenure track universitair docent aan de TU Delft. In dit artikel legt hij uit wat fylogenetische netwerken precies zijn en welke wiskundige problemen in dit vakgebied naar voren komen.
  • Complexe netwerken vanuit fysisch perspectief van Diego Garlaschelli, Frank den Hollander en Andrea Roccaverde
    Voor veeldeeltjessystemen geldt in de regel dat de microcanonieke beschrijving in termen van energie equivalent is aan de canonieke beschrijving in termen van temperatuur, in de thermodynamische limiet wanneer het aantal deeltjes naar oneindig gaat. Echter, wanneer de deeltjes over lange afstanden met elkaar in wisselwerking staan, dan kan deze equivalentie worden gebroken. Voor complexe netwerken — grote toevallige grafen met topologische randcondities — doet zich eenzelfde verschijnsel voor. In dit artikel geven Diego Garlaschelli, Frank den Hollander en Andrea Roccaverde diverse voorbeelden en kwantificeren zij de mate van niet-equivalentie met behulp van het begrip entropie.

Alle artikelen van de vijfde serie van het Nieuw Archief voor Wiskunde zijn een jaar na publicatie online beschikbaar.

Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoeker, student, leraar, journalist of beleidsmaker. Het stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.

september 2015