Nieuw Archief voor Wiskunde
Home Alle nummers Abonnement Advertenties Links

laatste nummer

contact

informatie voor auteurs

Koninklijk Wiskundig Genootschap

sponsors

kennismaking

problemen

Een selectie uit de artikelen van het maartnummer:

  • Interview met Arjen Doelman: Kantelen of kapseizen? van Richard Boucherie en Jan van Neerven
    In de Wetenschapsvisie verraste het ministerie van OCW de Nederlandse wetenschappelijke wereld met haar voornemen NWO te ‘kantelen’. Dit voorstel leidde tot forse kritiek vanuit de wetenschap. Alle reden voor een interview met de voorzitter van het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen van NWO, wiskundige prof.dr. Arjen Doelman.
  • Cantors diagonaalargument van Klaas Pieter Hart
    In deze rubriek worden klassiek geworden artikelen besproken die een blijvend stempel hebben gedrukt op de wiskunde. Dit keer bespreekt Klaas Pieter Hart twee baanbrekende bewijzen van Georg Cantor: de overaftelbaarheid van ℝ en het diagonaalargument. Voor het lezen van dit artikel is enige voorkennis van afbeeldingen, injecties, surjecties en bijecties vereist.
  • Manjul Bhargava: “Mijn enthousiasme heeft niets te maken met wiskunde op school” van Claud Biemans
    Twee van de vier kersverse Fieldsmedaillewinnaars waren in september 2014 aanwezig op het Heidelberg Laureate Forum in Duitsland, Martin Hairer en Manjul Bhargava. De laatste is in Nederland geen onbekende. Als promovendus leerde hij de Spinozaprijswinnaar Hendrik Lenstra kennen die toen in de Verenigde Staten werkte, ze deelden de passie voor zuivere wiskunde. Toen Lenstra in 2003 naar Leiden vertrok, bezocht Bhargava hem zeer regelmatig in het Mathematisch Instituut. In 2006 kreeg Bhargava de Stieltjes Leerstoel in Leiden, en sinds 2010 is hij daar hoogleraar analytische algebraïsche getaltheorie. In Heidelberg gaf hij niet alleen een zeer toegankelijke lezing over het werk waarvoor hij de Fieldsmedaille kreeg, hij greep ook elke gelegenheid aan om te vertellen over de pracht en de kracht van zijn vak. Wetenschapsjournalist Claud Biemans tekende zijn verhaal op.

Alle artikelen van de vijfde serie van het Nieuw Archief voor Wiskunde zijn een jaar na publicatie online beschikbaar.

Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoeker, student, leraar, journalist of beleidsmaker. Het stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.

maart 2015