Nieuw Archief voor Wiskunde
Home Alle nummers Abonnement Advertenties Links

laatste nummer

contact

informatie voor auteurs

Koninklijk Wiskundig Genootschap

sponsors

kennismaking

problemen

Een selectie uit de artikelen van het maartnummer:

  • Wiskunde in de Nationale Wetenschapsagenda van K. P. Hart
    Op 27 november 2015 werd de Nationale Wetenschapsagenda gepresenteerd aan de minister en staatssecretaris van OCW en de minister van Economische Zaken. K.P. Hart gaat in dit artikel in op een aantal wiskundige vragen die gesteld zijn.
  • Het chromatisch polynoom van Jan Draisma
    Op een conferentie in juni 2015 ter ere van Bernard Teissiers 70ste verjaardag kondigde de jonge wiskundige June Huh uit Princeton de oplossing aan, samen met Karim Adiprasito (Hebrew University Jerusalem) en Eric Katz (University of Waterloo), van een vermoeden uit begin jaren zeventig over het chromatisch polynoom van een matroïde. Eric Katz sprak al in 2012 op de Third Workshop on Graphs and Matroids in Maastricht over een speciaal geval. Jan Draisma neemt een kijkje in de geschiedenis en oplossing van dat vermoeden — met al eerder een hoofdrol voor June Huh.
  • Robuuste ambulancelogistiek van Rutger Kerkkamp
    Rutger Kerkkamp ontving de Jan Hemelrijkprijs 2014 voor de beste afstudeerscriptie op het gebied van statistiek en operations research voor zijn masterscriptie aan de TU Delft, getiteld Facility Location Models in Emergency Medical Service: Robustness and Approximations. In dit artikel zet hij uiteen wat zijn afstudeerwerk inhield.

Alle artikelen van de vijfde serie van het Nieuw Archief voor Wiskunde zijn een jaar na publicatie online beschikbaar.

Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoeker, student, leraar, journalist of beleidsmaker. Het stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.

maart 2016