Nieuw Archief voor Wiskunde
Home Alle nummers Abonnement Advertenties Links

laatste nummer

contact

informatie voor auteurs

Koninklijk Wiskundig Genootschap

sponsors

kennismaking

problemen

Een selectie uit de artikelen van het septembernummer:

  • The latest designs van Ross Kang
    One of the oldest problems in combinatorics — dating back to mid-nineteenth century work of, independently, Plëucker, Kirkman and Steiner — asserts the existence of what are referred to as ‘Steiner systems’ (subject essentially to only some simple divisibility conditions). These highly symmetric structures are foundational to the field of combinatorial design theory. Until this year, this existence conjecture has remained largely open. In January 2014, Peter Keevash announced a proof of the conjecture, which also confirms a more general conjecture for designs. In this article Ross Kang describes the conjecture and the solution of Keevash.
  • Differentiaalmeetkunde in de getaltheorie van Gunther Cornelissen
    Voor getaltheorie is geen enkel soort wiskunde te min; de koningin onder de wiskunde-disciplines heeft combinatoriek, algebra en algebraïsche meetkunde gebruikt, complexe analyse, representatietheorie, Lie-theorie, ergodentheorie, grootschalig rekenen, symbolisch rekenen, en het lijstje zou nog lang kunnen doorgaan. Getaltheorie is ook streng: de gebruikte methode moet iets voor je doen. In ieder geval had differentiaalmeetkunde nog niet veel voor getaltheorie gedaan. Gunther Cornelissen bespreekt zijn Vici-project, waar het precies om toepassingen in deze richting gaat.
  • Waarom zou je? van Ionica Smeets
    Ionica Smeets, bij de lezers van dit blad bekend van ‘Het keerpunt’, schrijft columns, geeft regelmatig voordrachten en werkt mee aan TV-programma's. In augustus was zij nog te zien als zomergast. In haar nieuwe boek Het exacte verhaal geeft zij een lesje wetenschapscommunicatie voor bèta's. Het boek wordt op donderdag 2 oktober 2014 officieel gepresenteerd in NEMO. Dit artikel is een voorpublicatie van het tweede hoofdstuk uit het boek: ‘Waarom zou je? Over nut, inspiratie en plezier’.

Alle artikelen van de vijfde serie van het Nieuw Archief voor Wiskunde zijn een jaar na publicatie online beschikbaar.

Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoeker, student, leraar, journalist of beleidsmaker. Het stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.

september 2014