Nieuw Archief voor Wiskunde
Home Alle nummers Abonnement Advertenties Links

laatste nummer

contact

informatie voor auteurs

Koninklijk Wiskundig Genootschap

sponsors

kennismaking

problemen

Een selectie uit de artikelen van het juninummer:

 • Het lustrum van WONDER van Gunther Cornelissen
  Sinds 2010 bestaat de nationale onderzoekschool wiskunde, WONDER. Reden om met de scheidende directeur, Gunther Cornelissen, terug te kijken naar de eerste vijf jaar van haar bestaan.
 • An inequality of Gauss van Gerard Hooghiemstra en Piet Van Mieghem
  In this article Gerard Hooghiemstra and Piet van Mieghem explain why the Gauss inequality is overshadowed by the Chebychev inequality. Furthermore, they present a proof of the Gauss inequality in modern notation.
 • NMC nieuwe stijl van Ronald van Luijk
  Op 14 en 15 april 2015 vond het 51ste Nederlands Mathematisch Congres plaats op de Science Campus van Universiteit Leiden. Medeorganisator Ronald van Luijk blikt terug, met tekstbijdragen van Onno van Gaans, Markus Heydenreich, Marcel de Jeu, Geurt Jongbloed, Wouter van Joolingen en Marco Streng.
 • Interview met Martin Hairer: Intuition for mathematical concepts van Sonja Cox
  On the Dutch Mathematical Congress of April 14 and 15 Fields Medalist Martin Hairer gave a plenary lecture. We took the opportunity to interview him for our magazine. Sonja Cox, researcher at the University of Amsterdam, spoke to him.

Alle artikelen van de vijfde serie van het Nieuw Archief voor Wiskunde zijn een jaar na publicatie online beschikbaar.

Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoeker, student, leraar, journalist of beleidsmaker. Het stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.

juni 2015