Nieuw Archief voor Wiskunde
Home Alle nummers Abonnement Advertenties Links

laatste nummer

contact

informatie voor auteurs

Koninklijk Wiskundig Genootschap

sponsors

kennismaking

problemen

Een selectie uit de artikelen van het decembernummer:

  • Toetsen als gokken: een redelijk alternatief voor de p-waarde van Peter D. Grünwald
    De laatste tijd is er in de media veel aandacht geweest voor het feit dat veel wetenschappelijke resultaten niet reproduceerbaar zijn. Behalve bij de betreffende vakgebieden zit er volgens onderzoeker Peter Grünwald van het CWI en Universiteit Leiden ook een substantieel probleem bij de gebruike wiskunde: p-waarden doen maar zeer ten dele wat ze horen te doen. In dit artikel gaat hij in op bezwaren die kleven aan de standaardmethode voor statistisch onderzoek, en laat zien dat er een veelbelovend alternatief bestaat.
  • Brouwer, een wiskundige van wereldformaat, belicht van diverse kanten van Rien Kaashoek
    Onder de intrigerende titel ‘L. E. J. Brouwer – Haarlems wiskundig wonderkind’ vond op vrijdagmiddag 2 september in het mooie Hodshon Huis van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) in Haarlem een lezingenmiddag plaats. Dit symposium was georganiseerd door het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) in samenwerking met de KHMW, ter gelegenheid van het feit dat L. E. J. Brouwer vijftig jaar geleden overleed na een verkeersongeval. Rien Kaashoek, lid van het organisatiecomité, blikt terug. Meteen na dit verslag vindt u de teksten van de lezingen van de drie hoofdsprekers.
  • Enkele persoonlijke herinneringen aan L. E. J. Brouwer van Jaap Korevaar
    Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de bekende Nederlandse wiskundige L. E. J. Brouwer overleed. Ter gelegenheid van dit feit organiseerden het Koninklijk Wiskundig Genootschap samen met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen op 2 september een lezingenmiddag in het Hodshon Huis in Haarlem, de plaats waar Brouwer een belangrijk deel van zijn jeugd doorbracht. Dit artikel is een weergave van de lezing die Jaap Korevaar op deze middag hield.


Alle artikelen van de vijfde serie van het Nieuw Archief voor Wiskunde zijn een jaar na publicatie online beschikbaar.

Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoeker, student, leraar, journalist of beleidsmaker. Het stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.

december 2016