Nieuw Archief voor Wiskunde
Home Alle nummers Abonnement Advertenties Links

laatste nummer

contact

informatie voor auteurs

Koninklijk Wiskundig Genootschap

sponsors

kennismaking

problemen

Een selectie uit de artikelen van het juninummer:

  • Stochastische partiële differentiaalvergelijkingen van Sonja Cox
    Op de WONDER-lezingenmiddag van 13 december 2013 is de Stieltjesprijs 2012 uitgereikt aan Sonja Cox. Deze jaarlijkse prijs eert het beste wiskundig proefschrift verdedigd aan een Nederlandse universiteit in het desbetreffende jaar. Sonja promoveerde in Delft op het proefschrift Stochastic Differential Equations in Banach Spaces: Decoupling, Delay Equations and Approximations in Space and Time bij promotor Jan van Neerven. Naar aanleiding van deze prijs vertelt zij hier over haar onderzoeksgebied; in het bijzonder wordt uitgelegd wat een stochastische partiële differentiaalvergelijking is en hoe men die numeriek kan simuleren.
  • Intuïonistische logica en het scheppend object van Mark van Atten en Göran Sundholm
    Op 20 December 2012 bereikte Dirk van Dalen, intuïtionist en biograaf van L.E.J. Brouwer, de leeftijd van tachtig jaar. Om dat te vieren werd op 11 januari 2013 een feestelijke middag georganiseerd in Utrecht. Daarbij sprak Mark van Atten, oud-promovendus van Van Dalen, een rede uit. Dit artikel is de licht aangepaste tekst die hij hiervan samen met Göran Sundholm schreef.

Alle artikelen van de vijfde serie van het Nieuw Archief voor Wiskunde zijn een jaar na publicatie online beschikbaar.

Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoeker, student, leraar, journalist of beleidsmaker. Het stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.

juni 2014