Nieuw Archief voor Wiskunde
Home Alle nummers Abonnement Advertenties Links

laatste nummer

contact

informatie voor auteurs

Koninklijk Wiskundig Genootschap

sponsors

kennismaking

problemen

Een selectie uit de artikelen van het maartnummer:

  • European initiative created to support applied and industrial mathematics van Zdeněk Strakoš
    EU-MATHS-IN, established as a follow-up to an initiative of the European Science Foundation on mathematics in industry, is supported by the Applied Mathematics Committee of the European Mathematical Society and the European Consortium for Mathematics in Industry, together with six national networks: AMIES (France), KoMSO (Germany), Math-In (Spain), the Smith Institute (Great Britain), Sportello Matematico (Italy) and PWN (Netherlands). The members of the Executive Committee are Mario Primicerio (President), Volker Mehrmann (Secretary), Wil Schilders (Treasurer), Maria J. Esteban (for the Applied Mathematics Committee of EMS) and Magnus Fontes (for ECMI). This contribution is a shortened and slightly adapted version of an article that appeared in the ICIAM Newsletter Dianoia, Vol. 2, No. 1, January 2014. Zdeněk Strakoš is a member of the Applied Mathematics Committee of EMS.
  • De KPZ-vergelijking van Jan van Neerven
    In 1986 formuleerden de fysici M. Kardar, G. Parisi en Y.-C. Zhang het vermoeden dat de oplossing van een zekere stochastische differentiaalvergelijking een nieuwe universaliteitsklasse beschrijft voor een groot aantal processen in de statistische fysica. Vorig jaar zorgde Martin Hairer van de University of Warwick voor een doorbraak met een directe oplossingstechniek voor deze zogenaamde KPZ-vergelijking. Jan van Neerven beschrijft het probleem en de zoektocht naar de oplossing.
  • Het 3n+1-vermoeden van Benne de Weger
    In ons dagelijkse leven hebben we te maken met allerlei netwerken. Je kunt daarbij denken aan netwerken voor nutsvoorzieningen als gas, water en elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook aan netwerken van mensen. Sinds de komst van internet spelen datanetwerken een belangrijke rol in ons leven en maken we steeds meer gebruik van sociale netwerken zoals Twitter en Facebook. Hoe kun je in deze hedendaagse netwerken de capaciteit zo goed mogelijk afstemmen op de vraag van de gebruikers? Johan van Leeuwaarden, hoogleraar stochastische netwerken, zet in zijn oratie, uitgesproken op 20 september 2013 aan de Technische Universiteit Eindhoven, uiteen hoe hiervoor stochastische modellen gebruikt kunnen worden.

Alle artikelen van de vijfde serie van het Nieuw Archief voor Wiskunde zijn een jaar na publicatie online beschikbaar.

Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoeker, student, leraar, journalist of beleidsmaker. Het stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.

maart 2014