Nieuw Archief voor Wiskunde
Home Alle nummers Abonnement Advertenties Links

laatste nummer

contact

informatie voor auteurs

Koninklijk Wiskundig Genootschap

sponsors

kennismaking

problemen

Een selectie uit de artikelen van het decembernummer:

  • Inverse problemen van Tristan van Leeuwen
    In deze rubriek stellen houders van een tenure track-positie zich voor. Om het wiskundig onderwijs en onderzoek op niveau te houden zijn in 2013 tenure track-posities gerealiseerd door de wiskundeclusters. Deze aanstellingen bieden jonge wiskundige onderzoekers kans op aanzienlijke groei in hun wetenschappelijke carrière. Tristan van Leeuwen heeft een tenure track-positie aan de Universiteit van Utrecht.
  • Ibn al-Haythams biljartprobleem voor een ellips van Joseph Steenbrink
    Al-Hasan ibn al-Haytham, een Arabisch astronoom en wiskundige, bedacht een oplossing voor een oud optisch probleem over lichtweerkaatsing van een cirkelvormige spiegel. Dit probleem staat ook wel bekend als het cirkel-biljartprobleem. Joseph Steenbrink, emeritus hoogleraar van de Radboud Universiteit, beschrijft in dit artikel een versie van dit probleem waarbij het biljart de vorm van een ellips heeft.
  • Wiskunde aan de grenzen van het toepassen van Arthur Veldman
    Op 27 augustus 2013 werd er aan de Rijksuniversiteit Groningen ter gelegenheid van het emeritaat van prof.dr. Arthur Veldman, hoogleraar technische wiskunde, een symposium gehouden waarin thema's werden aangesneden waarmee hij een bijzondere binding heeft. Dit artikel is een weergave van het afscheidscollege dat Veldman aan het eind van de dag gaf. Van een echt afscheid is echter geen sprake, want dankzij een subsidie van technologiestichting STW blijft de emeritus hoogleraar nog vijf jaar langer verbonden aan de RUG.

Alle artikelen van de vijfde serie van het Nieuw Archief voor Wiskunde zijn een jaar na publicatie online beschikbaar.

Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoeker, student, leraar, journalist of beleidsmaker. Het stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.

december 2014