Nieuw Archief voor Wiskunde
Home Alle nummers Abonnement Advertenties Links

laatste nummer

contact

informatie voor auteurs

Koninklijk Wiskundig Genootschap

sponsors

kennismaking

problemen

Een selectie uit de artikelen van het juninummer:

  • Hoe bewijs je het priemtweelingvermoeden? van Frits Beukers
    In het voorjaar van 2013 overrompelde de Chinees-Amerikaanse wiskundige Yitang Zhang de wiskundige wereld met de aankondiging van het bewijs dat er een geheel getal \(A\) bestaat zó dat er oneindig veel paren gehele getallen \(n, n+A\) bestaan die beide priem zijn. Als \(A\) gelijk aan \(2\) zou zijn geweest dan zou dit een bewijs voor het beruchte priemtweeling-vermoeden zijn geweest. Dit vermoeden is waarschijnlijk even oud als de getaltheorie zelf. Uit het bewijs van Zhang volgt iets zwakkers, namelijk dat \(A\) kleiner is dan zeventig miljoen. Niettemin was het bewijs van Zhang uniek in zijn soort en tot dusver voor onmogelijk gehouden door andere experts in de analytische getaltheorie. In dit artikel geeft Frits Beukers een overzicht van een aantal feiten over priemtweelingen en de ontwikkelingen die leidden tot Zhangs ontdekking en het vervolg erop. Door inspanningen van veel wiskundigen is in de loop van 2013–15 de grens voor \(A\) teruggebracht tot \(246\). In dit artikel zal ook geprobeerd worden het idee van Zhangs bewijs over te brengen. Of dit lukt is nog onzeker, het bewijs is niet helemaal triviaal.
  • Het universitaire wiskundeonderzoek beoordeeld van Michel Dekking
    Dit project startte in de herfst van 2014 met overleg van de beoogde voorzitter met de Commissie Onderzoek van Platform Wiskunde Nederland. Het zou een groot project worden omdat deze keer de technische universiteiten tegelijk met de algemene universiteiten beoordeeld werden. Om de belasting van de commissieleden binnen de perken te houden werd er voor gekozen om niet een onderzoeksvisitatie in letterlijke zin uit te voeren, maar om afvaardigingen van de universiteiten door de commissie te laten ontvangen op een centrale locatie. Dit werd uiteindelijk Amersfoort, en de interviews konden net in één week ingeroosterd worden van 16 tot 20 november 2015. Michel Dekking, de voorzitter van de commissie, blikt terug en doet verslag.
  • Cijfers, letters en regels van Ionica Smeets
    Op 8 april hield Ionica Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden, de zesde Kousbroeklezing in De Rode Hoed in Amsterdam. De Kousbroeklezing wordt sinds 2011 jaarlijks gehouden ter nagedachtenis van de in 2010 overleden schrijver Rudy Kousbroek. Wij drukken hierbij de tekst van de lezing af, met toestemming van literair tijdschrift De Gids, waarin de tekst eerder gepubliceerd is.

Alle artikelen van de vijfde serie van het Nieuw Archief voor Wiskunde zijn een jaar na publicatie online beschikbaar.

Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoeker, student, leraar, journalist of beleidsmaker. Het stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.

juni 2016